Elk bezoek aan en gebruik van de website gehost onder www.woodyfence.com (hierna de "Website") is onderworpen aan deze Privacyverklaring. Deze Privacyverklaring kan op elk ogenblik door BVBA DV Sales worden gewijzigd.

Deze Website is eigendom van BVBA DV Sales, met maatschappelijke met zetel te 8560 Wevelgem, Dadizelestraat 52, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0833.150.816.

U kan de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens bereiken per telefoon op het nummer (0479/21.83.78) en/of per e-mail ;

In principe worden bij het gebruik van de Website geen persoonsgegevens verwerkt in de zin van de Privacywet van 8 december 1992.

De persoonsgegevens die u toch zou meedelen bij het gebruik van de Website, b.v. om het contactformulier in te vullen, worden wel verwerkt door BVBA DV Sales. Door zijn persoonsgegevens mee te delen, verklaart de gebruiker zich onvoorwaardelijk akkoord met de verwerking van de door hem ingevoerde persoonsgegevens.

De verantwoordelijke verwerkt de via deze Website ontvangen persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

De verwerkte persoonsgegevens worden niet aan derden meegedeeld, behoudens met de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker zelf.

De gebruiker heeft het recht om kennis te krijgen van (a) het al dan niet bestaan van verwerkingen betreffende zijn persoonsgegevens, (b) de concrete doeleinden van deze verwerkingen, (c) de categorieën gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben en (d) de categorieën ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt. De gebruiker kan de gegevens opvragen die over hem werden verwerkt, alsook informatie over de oorsprong van die gegevens.

De gebruiker heeft het recht om kosteloos verbeteringen aan te brengen aan alle persoonsgegevens die op hem betrekking hebben.

Eénieder is gerechtigd alle onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben kosteloos te doen verbeteren.

Eenieder is bovendien gerechtigd om wegens zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen die verband houden met zijn bijzondere situatie, zich ertegen te verzetten dat hem betreffende gegevens het voorwerp van een verwerking vormen, behalve wanneer de rechtmatigheid van de verwerking gesteund is op de in artikel 5, b) en c), van de Privacywet bedoelde redenen. Indien de persoonsgegevens verkregen worden met het oog op direct marketing mag de betrokkene zich kosteloos en zonder enige motivering tegen de voorgenomen verwerking van hem betreffende
persoonsgegevens verzetten.

Wenst een gebruiker één of meerdere van zijn rechten uit te oefenen, dan dient hij zijn identiteit te bewijzen en zijn verzoek te richten aan BVBA DV Sales.

De website van Bvba DV Sales maakt gebuik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden of stukjes informatie die door een pagina van de website op jouw computer kunnen worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker waardoor we je bij een volgend bezoek nog beter van dienst kunnen zijn.

De bezoeker kan zelf bepalen welke cookies hij al dan niet accepteert. Hij kan de browser zo instellen dat hij het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat (in dit laatst geval wordt ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen en welke niet).
Cookies kunnen steeds van een computer worden verwijderd via de browser.

BVBA DV SALES
Dadizelestraat 52
8560 Wevelgem
KBO nr. 0833.150.816

– gsm nr Johan: 0479/21.83.78
– gsm nr Anthony: 0468/13.78.41

Facebook pagina